Wonen op het Numansgors

Het Numansgors heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE beheert de gemeenschappelijke bezittingen zoals wegen, groenvoorziening, havens, botenloods, speeltoestellen, verenigingsgebouw ‘het Bolwerk’, trailerhelling, tennisbanen, jeu-de-boulesbaan, riool, straatverlichting, etc.

Onderhoud gemeenschappelijke voorzieningen

Iedere woningbezitter is voor 1/200ste deel eigenaar van de gemeenschappelijke voorzieningen. Het onderhoud van deze gemeenschappelijke zaken wordt bekostigd uit de VvE bijdrage.

De bestuurder stelt hiervoor jaarlijks een begroting op, die aan de ALV wordt voorgelegd ter goedkeuring. De VvE bijdrage wordt per kwartaal geïnd (ter indicatie: de vve bijdrage in 2023 bedraagt 480 euro per kwartaal).

Erfpacht

De appartementen van het Numansgors staan op grond van de ASR. Bij de aankoop van een huis hoort een erfpachtovereenkomst. In de erfpachtovereenkomst is geregeld dat nieuwe bewoners die een huis op het Numansgors willen kopen of huren, een ballotagegesprek moeten hebben waarin een formulier wordt ingevuld en ondertekend. Dit formulier gaat naar de ASR (erfpachtverstrekker) ter goedkeuring.

Let op: Het kan voorkomen dat de ASR onderaan het formulier “Toestemming ex art 9 Erfpachtwoorwaarden” de opmerking plaatst dat permanente bewoning krachtens de akte van uitgifte in erfpacht/de splitsingsakte niet is toegestaan. Dit kan aspirantkopers afschrikken. De VvE stelt een concepttekst naar de ASR ter beschikking. U kunt deze opvragen door middel van deze link.

De goedkeuring is verplicht bij het passeren van de akte van de appartementsrechten op een woning, parkeerplaats en ligplaats bij de notaris. Deze procedure ligt in handen van de Ballotagecommissie. Wij noemen het liever de Welkomstcommissie. Naast het uitoefenen van deze formele taak, informeert de Ballotage-/ Welkomstcommissie potentiële kopers en huurders over de unieke en mooie aspecten van het wonen op het Numansgors.

Opinie

Sinds 2010 zijn er criteria opgesteld waar op gelet moet worden bij verkoop. Voor de financiering van het appartementsrecht dient een Opinie te worden overlegd. Deze Opinie wordt door enkele partijen opgemaakt met verschillende uitkomsten en tarieven. Voor onze VvE (200 leden) is een afspraak gemaakt met het Nederlands Instituut voor Erfpacht, zij maken de Opinie op voor € 225,-. Aanvragen van een erfpachtopinie kan door een mail te sturen naar info@mijnerfpacht.nl

Permanente bewoning

In 2013 is op het Numansgors permanente bewoning toegestaan. Hiermee is het officieel een wijk van Numansdorp geworden. Er zijn op het Numansgors echter diverse faciliteiten die onder het beheer van de VvE vallen, waaronder de straatverlichting en het riool.

Interessante documenten

Bekijk hier links naar de volgende documenten:

Heeft u vragen?

Voor verdere informatie kunt u per e-mail contact opnemen met het bestuur.